Pierwsza synchronizacja nowego bloku energetycznego w ZW Tychy

19.01.2016
18 stycznia o godzinie 10.20 w Zakładzie Wytwarzania Tychy TAURON Ciepło została pomyślnie przeprowadzona pierwsza synchronizacja nowego bloku ciepłowniczego z krajową siecią elektroenergetyczną. Tym samym po raz pierwszy energia elektryczna z tego bloku została dostarczona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Synchronizacja została poprzedzona wykonaniem niezbędnych prac rozruchowych i zakończeniem wymaganych prób elektrycznych. Wcześniej, 12 stycznia – w ramach prowadzonych prac testowych związanych z uruchomieniem, pierwszy raz z nowego bloku energetycznego dostarczono ciepło do systemu ciepłowniczego Tychów.

Inwestycja jest drugim etapem realizowanego przez TAURON Ciepło projektu budowy nowych mocy w tyskim zakładzie. Obejmuje on budowę bloku ciepłowniczego BC-50 o mocy elektrycznej netto 58,3 MWe i cieplnej 86 MWt z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną oraz gospodarkami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą. Wcześniej (w latach 2008-2012) – w ramach realizacji pierwszego etapu – przebudowano kocioł węglowy bloku na spalający w 100 proc. biomasę oraz zrealizowano zabudowę kotła rusztowego. Koszt budowy bloku to  ok. 618,5 mln zł.  Będzie  on stanowił podstawowe źródło dostaw ciepła dla miasta Tychy.

Generalnym wykonawcą nowobudowanego bloku jest Elektrobudowa. Prace budowlane rozpoczęto w grudniu 2013 r. i zrealizowano je zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Wykonanie pierwszej synchronizacji jest ważnym kamieniem milowym w realizacji projektu. Zakończenie inwestycji i przejęcie bloku do eksploatacji przez TAURON Ciepło zaplanowano na koniec pierwszego półrocza 2016 r. 


TAURON Ciepło sp. z o.o. to jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce zatrudniająca obecnie ok. 1700 pracowników. W skład spółki wchodzą zakłady wytwarzania: ZW Katowice, ZW Tychy, ZW Bielsko-Biała, ZW Kamienna Góra oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.  Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło  – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi 1249 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej to ok. 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.