TAURON Ciepło walczy z niską emisją

11.04.2016
TAURON Ciepło przygotowuje się do inwestycji, która doprowadzi do ograniczenia niskiej emisji – jednego z największych problemów ekologicznych regionu śląsko-dąbrowskiego, wynikającego głównie z nieefektywnego spalania węgla w piecach domowych.
W 2016 r. spółka przygotuje dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci ciepłowniczych na terenach objętych niską emisją. Pozwoli to na określenie zakresu inwestycji i przebiegu sieci oraz  oszacowania kosztów przedsięwzięcia. 
 
W kwietniu br. wśród mieszkańców osiedli aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, które spółka planuje objąć inwestycją uciepłownienia, zostanie przeprowadzona akcja informacyjna. Mieszkańcy otrzymają od TAURON Ciepło ulotkę i list informujący o planowanych pracach projektowych dotyczących budowy sieci ciepłowniczej na terenie ich osiedla i związanych z tym możliwościach podłączenia w mieszkaniach centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 
 Projektowanie i wybudowanie przez nas sieci ciepłowniczej na terenach objętych niską emisją niewątpliwie ułatwi mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych wybudowania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w mieszkaniach, a także termomodernizacji budynku – mówi Jacek Uhryn prezes zarządu TAURON Ciepło.
 
O środki unijne związane ze zmianą sposobu ogrzewania  mogą starać się  zarówno spółdzielnie mieszkaniowe, jak i wspólnoty mieszkaniowe. 
– Zachęcamy mieszkańców objętych planowaną inwestycją do bezpośredniego kontaktu z zarządcą budynku oraz wyrażania opinii na temat zmiany sposobu ogrzewania oraz dostaw ciepłej wody na najbliższych zebraniach i spotkaniach wspólnot mieszkaniowych – mówi Antoni Kędzierski dyrektor Departamentu Rynku TAURON Ciepło
 
Szczegółowe informacje  na temat dofinansowania posiadają: Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urząd  Marszałkowski  Województwa Śląskiego.