TAURON Ciepło zmienia zaplanowane terminy remontowo-inwestycyjne w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży

21.07.2016
Spółka TAURON Ciepła zdecydowała o zmianie terminu realizacji zaplanowanych już prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie sieci ciepłownicze w Katowicach.

Ze względu na uwarunkowania technologiczne, rozpoczęcie prac w obrębie sieci ciepłowniczej wiąże się z niezbędną przerwą w dostawie ciepła do budynków i mieszkań danego obszaru. Z uwagi na to, TAURON Ciepło tego typu niezbędne remonty i konserwacje planuje w okresie letnim, poza okresem grzewczym. 

W dniach 26-31 lipca br., wielu mieszkańców Katowic, będzie gościć w swoich domach pielgrzymów – uczestników Światowych Dni Młodzieży. TAURON Ciepło wyszedł naprzeciw oczekiwaniom związanym z zapewnieniem pielgrzymom odpowiednich warunków bytowych i zdecydował o przesunięciu terminu realizacji zaplanowanych już prac. 

– Coroczna kampania inwestycyjno-remontowa jest sporym wyzwaniem logistycznym m.in. ze względu na złożone prace przygotowawcze oraz konieczność uzyskania odpowiednich pozwoleń formalnych. Mając na uwadze Światowe Dni Młodzieży - ogromnie ważne wydarzenie w skali kraju - zdecydowaliśmy się na dostosowanie harmonogramu prac do oczekiwań naszych klientów – mówi Sławomir Gibała wiceprezes zarządu TAURON Ciepło.

Rozpoczęcie realizacji prac inwestycyjno–remontowych nastąpi po 18 sierpnia br. – o dokładnych terminach mieszkańcy oraz zarządcy budynków zostaną powiadomieni oddzielnie w najbliższym czasie. 

 


TAURON Ciepło sp. z o.o. to jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: ZW Katowice, ZW Tychy, ZW Bielsko-Biała, ZW Kamienna Góra oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1100 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi ok. 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej to ok. 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.