Kolejny ważny krok w walce z niską emisją

10.01.2017
Specjalne badanie diagnozujące stan płuc, materiały obrazujące szczegóły problemu niskiej emisji, maseczki dla mieszkańców w dniach szczególnie wysokiego stężenia zanieczyszczeń – TAURON Ciepło i CEZ Chorzów ustawili w centrum Katowic niezwykły namiot. Za dwa tygodnie pojawi się także w Chorzowie.

Mieszkańcy odwiedzający punkt usytuowany na katowickim rynku będą mogli na miejscu poddać się badaniu spirometrycznemu, które jest pierwszym krokiem w diagnozowaniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChP. 

Schorzenie powodujące nieodwracalne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, skraca życie nawet o kilkanaście lat i w bardzo wielu przypadkach spowodowane jest bezpośrednio złą jakością powietrza. 
 
– To kolejna inicjatywa wpisująca się w szeroki zakres działań edukacyjnych realizowanych przez TAURON Ciepło na rzecz likwidacji niskiej emisji. Jako firma odpowiedzialna społecznie wiemy, że same przyjazne środowisku produkty i inwestycje nie wystarczą, by rozwiązać problem. Potrzebna jest także zmiana postaw samych mieszkańców – mówi Jacek Uhryn, Prezes Zarządu TAURON Ciepło. – Bardzo pozytywny jest fakt, że nasz projekt uzyskał wsparcie ze strony Urzędu Miasta Katowice i Urzędu Miasta Chorzów – dodaje. 
 
W dniach, gdy zostaną przekroczone normy emisji zanieczyszczeń, namiot podświetlany będzie na czerwono, a mieszkańcom rozdawane będą certyfikowane maseczki skutecznie zatrzymujące wiele szkodliwych pyłów i gazów. W namiocie każdego dnia przeprowadzane będą także prelekcje nt. sposobów walki z niską emisją, w tym możliwości zmiany sposobu ogrzewania mieszkań.  
 
– Ciepło sieciowe to jeden z najlepszych sposobów wyeliminowania problemu niskiej emisji. Każdy przyłączony do sieci budynek to od jednego do kilku indywidualnych pieców i kominów mniej w naszym bezpośrednim otoczeniu. Natomiast nowoczesne elektrofiltry jakie stosujemy w naszej elektrociepłowni w Chorzowie powodują, że emisje i wpływ spalania węgla na środowisko naturalne jest minimalny – mówi René Fijak, Prezes Zarządu CEZ Chorzów. – Dostępne dotacje dla osób, które zdecydują się na zmianę sposobu ogrzewania mogą ułatwić decyzję o przyłączeniu, osobom ceniącym sobie nie tylko efekt ekologiczny, ale też codzienny komfort. Natomiast  kontrolowanie przez Urząd Regulacji Energetyki cen ciepła powoduje, że jest ono rozwiązaniem bezpiecznym, ale także ekonomicznym – dodaje. 
 
Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie TAURON Ciepło, nawet 40% osób ogrzewających indywidualnie swoje domy w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, regularnie wykorzystuje w tym celu śmieci. W piecach lądują głównie gazety, ubrania i plastikowe opakowania, ale także stare meble czy opony. 
Namiot w centrum Katowic nawiązuje do zrealizowanego w 2012 r. projektu „Niska emisja- Wysokie ryzyko”, jednej z pierwszych kampanii informacyjnych zwracających uwagę na to zjawisko. Pod adresem www.NiskaEmisja-WysokieRyzyko.pl dostępne są zaktualizowane informacje dotyczące problemu, rekomendowane są także działania profilaktyczne, które mają zmniejszyć skalę tego szkodliwego zjawiska. Od kilku tygodni na ulicach Katowic i Chorzowa można spotkać także wielkoformatowe reklamy przestrzegające przed skutkami palenia śmieci. 
 
TAURON Ciepło i CEZ Chorzów zapewniają centralne ogrzewanie znacznej części gospodarstw domowych w aglomeracji górnośląskiej.