TAURON Ciepło dba o transparentność i aktywną komunikację z kontrahentami

07.03.2017
Blisko 200 przedstawicieli z ponad 120 firm z całej Polski wzięło udział w Dniu otwartych drzwi dla Wykonawcy, który odbył się 15 lutego w TAURON Ciepło w Katowicach. Celem tej nowej formy komunikacji z otoczeniem rynkowym, jest poprawa przepływu informacji z kontrahentami oraz zapoznanie w przejrzysty i czytelny sposób z procedurami przetargowymi.
Celem spotkań się z potencjalnymi kontrahentami jest również poprawa przepływu informacji oraz umożliwienie partnerom TAURON zaplanowania i przygotowania swojego potencjału i portfela zamówień z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
Zaproszenie na spotkanie skierowano do wszystkich potencjalnych wykonawców inwestycji i remontów oraz dostawców i producentów materiałów zamawianych przez TAURON Ciepło.
W trakcie spotkania przedstawione zostały plany prac remontowych i inwestycyjnych przewidzianych na rok 2017 oraz plany przyłączeniowe związane z Programem Likwidacji Niskiej Emisji przygotowywanym przez TAURON Ciepło.
 
Kontrahentom oferowana jest także możliwość odbycia szkoleń z wykorzystania Platformy Zakupowej tak, aby stała się ona narzędziem powszechnie używanym i akceptowanym nie tylko przez pracowników spółek Grupy TAURON, ale także przez partnerów biznesowych TAURON.
Wysoka frekwencja na pierwszym spotkaniu zorganizowanym przez TAURON Ciepło świadczy o zainteresowaniu współpracą ze spółkami z  Grupy TAURON i bardzo dużą potrzebą takich spotkań.
 
Potencjał zakupowy Grupy TAURON to 5000 przetargów rocznie w ponad 500 kategoriach zakupowych; 14 000 zarejestrowanych dostawców; ponad 10 000 przeprowadzonych aukcji elektronicznych oraz ok. 16 000 przeprowadzonych postępowań elektronicznych.  W oparciu o elektroniczną Platformę Zakupową Grupy TAURON, od 2013 roku przeprowadzono już około 20 000 postępowań, które pozwoliły na wyłonienie kontrahentów spełniających oczekiwania Grupy.