TAURON Ciepło z certyfikatem "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

02.03.2018
W poniedziałek 26 lutego br., podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezes zarządu TAURON Ciepło odebrał certyfikat oraz statuetkę konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

W poniedziałek 26 lutego br., podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezes zarządu TAURON Ciepło odebrał certyfikat oraz statuetkę konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Konkurs jest organizowany od 10 lat przez NSZZ "Solidarność", patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Duda, Prezydent RP. W tym roku wyróżniono 27 pracodawców z całej Polski, wśród nich znalazły się przedsiębiorstwa różnych branż m.in. produkcyjne, ciepłownicze, komunikacyjne i edukacyjne. Pamiątkowe statuetki wszystkim nagrodzonym wręczył Prezydent Andrzej Duda.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Andrzej Duda podziękował laureatom konkursu i podkreślił, że przestrzeganie prawa pracy jest ważne dla zrównoważonego rozwoju państwa, a działania podejmowane przez takich pracodawców wpisują się w politykę realizowaną przez obecny rząd.

Celem konkursu, który odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, jest promowanie pracodawców, wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. 

– To dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Cieszymy się ogromnie z przyznanej nagrody, która jest wspólnym sukcesem wszystkich Pracowników TAURON Ciepło. To dzięki ich wsparciu i zaufaniu możliwa była zmiana postaw i zachowań sprzyjających rozwojowi dialogu i dobrej współpracy. Gratulujemy wszystkim Pracownikom TAURON Ciepło. – mówi Jacek Uhryn prezes zarządu TAURON Ciepło


***

TAURON Ciepło sp. z o.o. to jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: ZW Katowice, ZW Tychy, ZW Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.  Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło  – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi około 2000 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej to około 1100 km. Spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.