Tauron Ciepło przedstawia plany zakupowe na 2019 r.

04.12.2018
Tauron Ciepło opublikował swoje plany inwestycyjne, remontowe oraz materiałowe na rok 2019 na Platformie Zakupowej Grupy Tauron. Plany zawierają informacje o planowanych postępowaniach przetargowych oraz przybliżony termin ich wszczęcia.
Jak informuje spółka, publikując planów z wyprzedzeniem ma umożliwić wykonawcom wcześniejsze przygotowanie ofert i odpowiednie zaplanowanie prac na kolejny sezon. - Jesteśmy przekonani, że informacje o planach zakupowych podane odpowiednio wcześniej, ułatwią wykonawcom i kontrahentom zaplanowanie ich portfela zamówień. Liczymy na to, że podobnie jak w roku ubiegłym, partnerska forma komunikacji z rynkiem wykonawców, przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności pozyskiwanych ofert w Tauron Ciepło - mówi Łukasz Jędraszkiewicz Dyrektor Departamentu Zakupów Taurona Ciepło. Potencjał zakupowy Grupy Tauron to ok. 10 tys. zapytań ofertowych rocznie w prawie 700 kategoriach zakupowych; 30 tys. zarejestrowanych wykonawców; ponad 3,5 tys. przeprowadzonych aukcji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, od 18 października 2018 roku, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W Grupie Tauron dedykowanym narzędziem do składania w szczególności wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert, dokumentów oraz oświadczeń jest Platforma Zakupowa (swoz.tauron.pl).