Sławomir Gibała

Wiceprezes Zarządu po. Prezesa Zarządu

Wojciech Frank

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Kuciński

W​iceprezes Zarządu

Agnieszka Rachwał Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Michał Szczygieł Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Niemiec Członek Rady Nadzorczej 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Masz pytania?