Jacek Uhryn

Prezes Zarządu

Sławomir Gibała

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Frank

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Kuciński

W​iceprezes Zarządu

Michał Orłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Michał Szczygieł Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Karina Majnusz Sekretarz Rady Nadzorczej
Roland Makieła Członek Rady Nadzorczej 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Masz pytania?