Sławomir Gibała

Wiceprezes Zarządu po. Prezesa Zarządu

Wojciech Frank

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Kuciński

W​iceprezes Zarządu

Agnieszka Rachwał Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Michał Szczygieł Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Surma Sekretarz Rady Nadzorczej
Dariusz Niemiec Członek Rady Nadzorczej 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Masz pytania?