Jacek Uhryn

Prezes Zarządu

Sławomir Gibała

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Dec-Kruczkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Michał Szczygieł Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Karina Majnusz Sekretarz Rady Nadzorczej
Roland Makieła Członek Rady Nadzorczej 
Michał Orłowski Członek Rady Nadzorczej 

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Masz pytania?