Jerzy Kuciński

W​iceprezes Zarządu

Jerzy Kuciński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada ponad 34 letnie doświadczenie pracy w Spółkach związanych z ciepłownictwem. Staż rozpoczął w Południowym Okręgu Energetycznym w Katowicach, następnie pracował w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju pełniąc tam funkcje Głównego Energetyka – Kierownika Działu Kontroli Eksploatacji. Po zakupie przez PGNiG Termika S.A. połączonych spółek: Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. oraz PEC S.A. w powstałej z połączenia spółki PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. od 2017 do maja 2021 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Utrzymania Ruchu.