Sławomir Gibała

Wiceprezes Zarządu

Sławomir Gibała, wiceprezes zarządu TAURON Ciepło jest doktorem nauk technicznych i absolwentem Wydziałów Zarządzania oraz Paliw i Energii na Akademii Górniczo-Hutniczej. Aktualnie kontynuuje rozwój
w ramach studiów MBA. Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe koncentruje się wokół stanowisk menadżerskich w międzynarodowych i komunalnych podmiotach zarówno w obszarach operacyjnych, M&A
i rozwoju, jak i sprzedaży. Ponadto pełnił funkcje w radach nadzorczych podmiotów z branży energetycznej
z terenu Śląska i Małopolski, m.in. Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej oraz Zespole Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia”.