Sławomir Gibała

Wiceprezes Zarządu
Sławomir Gibała jest doktorem nauk technicznych i absolwentem Wydziałów Zarządzania oraz Paliw i Energii na Akademii Górniczo-Hutniczej. Absolwent studiów MBA. Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe koncentruje się wokół stanowisk menadżerskich w międzynarodowych i komunalnych podmiotach zarówno w obszarach operacyjnych, M&A i rozwoju, jak i sprzedaży. Ponadto pełnił funkcje w radach nadzorczych podmiotów z branży energetycznej z terenu Śląska i Małopolski, m.in. Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej oraz Zespole Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia”.