Wojciech Frank

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Frank jest absolwentem Wydziału  Budownictwa Lądowego Politechniki Śląskiej  w Gliwicach. Posiada licencję zarządcy nieruchomości, certyfikat kompetencji w transporcie drogowym rzeczy i osób oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierowniczych w budownictwie. 
Wojciech Frank posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu firmami prywatnymi, spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. w branży górniczej, transportowej i ciepłowniczej oraz radach nadzorczych tych spółek. Ostatnio pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Gospodarki Mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.