TAURON Ciepło gotowy do sezonu jesienno-zimowego

27.09.2016
TAURON Ciepło oczekuje na decyzje klientów o rozpoczęciu dostaw ciepła. Gotowość TAURON Ciepło do sezonu grzewczego to przede wszystkim przygotowanie elektrociepłowni, wszystkich niezbędnych urządzeń, sieci ciepłowniczych oraz zapewnienie wystarczającej ilości odpowiednich paliw. Przeprowadzono również planowane remonty i modernizacje.
Określenie "sezon grzewczy" ma już obecnie znaczenie tylko umowne. Ciepło krąży w  sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło przez cały rok i właściwie w każdej chwili możliwe jest rozpoczęcie dostaw. Decyzję o rozpoczęciu ogrzewania zawsze podejmuje klient i może to zrobić w dowolnym momencie. To zarząd spółdzielni mieszkaniowej, zarządca wspólnoty zarządzający budynkiem decyduje, kiedy rozpoczyna się ogrzewanie budynku. Zleca on TAURON Ciepło  rozpoczęcie dostaw ciepła i na tej podstawie włączane jest ogrzewanie.
– Utrzymujące się przez klika dni niższe temperatury, powodują obniżenie komfortu cieplnego mieszkańców. W ostatnich dniach zauważyliśmy wzrost zainteresowania na dostawy ciepła - część spółdzielni mieszkaniowych, które obsługujemy, już zdecydowała o ogrzewaniu swoich zasobów mieszkaniowych.– mówi Antoni Kędzierski dyrektor Departamentu Rynku TAURON Ciepło.
 
Większość zasobów mieszkaniowych ogrzewanych przez TAURON Ciepło, jest wyposażonych w tzw. automatykę pogodową. To urządzenia regulujące dostawy ciepła w zależności od  temperatury zewnętrznej - gdy temperatura na zewnątrz budynku rośnie, automatycznie ogranicza się ogrzewanie. Dlatego nie ma potrzeby aby administratorzy opóźniali decyzję rozpoczęcia ogrzewania w ich zasobach. Nawet jeśli temperatura na zewnątrz wzrośnie, system cieplny budynków automatycznie wyłączy dopływ gorącej wody.
 
***
TAURON Ciepło sp. z o.o. to jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: ZW Katowice, ZW Tychy, ZW Bielsko-Biała, ZW Kamienna Góra oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.  Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło  – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1100 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi  ok. 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej to ok. 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.