Obszary wytwarzania

Dzięki integracji spółek dystrybucyjnych i wytwórczych, zachowujemy kontrolę nad procesem wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepła.

Zakłady wytwarzania TAURON Ciepło

hand

Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała


Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała EC1
Blok ciepłowniczy BC50 z kotłem fluidalnym węglowym CFB i turbozespołem parowym o mocach zainstalowanych 50,82 MWe/106,4 MWt.
Kotły wodne gazowo-olejowe o mocy zainstalowanej 2x38 MWt.

Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała EC2
Blok ciepłowniczy BC50 z kotłem fluidalnym węglowym OFz i turbozespołem parowym o mocach zainstalowanych  55,00 MWe/112,6 MWt.
Kotły parowe olejowe o mocy zainstalowanej 2x44,4 MWt.

hand

Obszar Ciepłowni Lokalnych


Obszar Ciepłowni Lokalnych to 31 źródeł ciepła o łącznej mocy 146 MWt zlokalizowanych na terenie 10 miast województwa śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Produkcja ciepła realizowana jest w oparciu o węgiel, gaz i olej opałowy w ciepłowniach i kotłowniach o mocy od 0,1 MWt – 53 MWt.

Zakład dostarcza ciepło i ciepłą wodę użytkową dla odbiorców indywidualnych, komunalnych, spółdzielczych i instytucji. Trzy największe ciepłownie, w Zawierciu, Olkuszu i Kamiennej Górze stanowią podstawowe źródła ciepła dla systemów dystrybucyjnych tych miast.

hand

Zakład Wytwarzania Tychy


Blok ciepłowniczy BC50 z kotłem fluidalnym węglowym CFB i turbozespołem parowym o mocach zainstalowanych 65 MWe/86 MWt. 
Blok ciepłowniczy BC35 z kotłem fluidalnym biomasowym BFB i turbozespołem parowym o mocach zainstalowanych 40 MWe/70 MWt. 
Kocioł węglowy wodny WR40 o mocy zainstalowanej 40 MWt. Kocioł węglowy wodny WP120 o mocy zainstalowanej 140 MWt.

hand

Zakład Wytwarzania Katowice


Blok ciepłowniczy BCF100 z kotłem fluidalnym węglowym CFB i turbozespołem parowym o mocach zainstalowanych 135 MWe/180 MWt. 
Kotły wodne gazowo-olejowe o mocy zainstalowanej 3x38 MWt.
W ramach Strategii Rozwoju Obszaru Ciepło w Grupie TAURON na lata 2016 – 2025,  prowadzony jest projekt konwersji małych ciepłowni na wysokosprawne źródła kogeneracyjne, co umożliwi skojarzenie energii elektrycznej cieplnej i chłodniczej, a tym samym osiągnięcie wysokiej efektywności ekonomicznej i energetycznej. W trosce o ochronę środowiska w źródłach ciepła wprowadzane są technologie produkcji  gwarantujące zachowanie europejskich i krajowych norm ochrony powietrza.

W trosce o bezawaryjną dostawę ciepła dla odbiorców, TAURON Ciepło, dysponuje dwoma mobilnymi kotłowniami kontenerowymi umożliwiającymi w krótkim czasie wznowienie dostawy ciepła do obiektów, które z wskutek nieprzewidzianych przyczyn mogłyby być tego ciepła pozbawione. Małe kotłownie ogrzewające pojedyncze budynki nadzorowane są zdalnie poprzez system monitoringu co poprawia jakość dostaw ciepła do odbiorców.

Ekologiczne rozwiązania

Dynamiczny rozwój TAURON Ciepło nie odbywa się kosztem środowiska naturalnego. Dokładamy starań, aby przestrzegać rygorystycznych norm bezpieczeństwa ekologicznego, realizując w ten sposób unijną politykę minimalizowania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Dbałość o środowisko naturalne powoduje, że rozwijając nasze obiekty, inwestujemy w technologie niskoemisyjne i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Trwają inwestycje odtworzenia i budowy źródeł wytwarzania energii, a także rozbudowy sieci dystrybucyjnej.

Struktura paliw

Zgodnie z rozdziałem 5 § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach, jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się sprzedażą ciepła informuje, że struktura paliw zużytych do wytwarzania ciepła sprzedawanego oraz wpływ wytwarzania tego ciepła na środowisko wyglądała następująco.

Masz pytania?