TAURON Ciepło przejął sieć ciepłowniczą w Chorzowie

16.12.2016
Dodatkowe ponad 2 km sieci ciepłowniczej, która zostanie włączona do istniejącej już infrastruktury TAURON Ciepło pozwoli spółce a przyłączenie nowych odbiorców ciepła w Chorzowie i jednocześnie zapewni im wyższe bezpieczeństwo energetyczne.
W drodze przetargu ogłoszonego przez Elektrownię Chorzów S.A., TAURON Ciepło kupił istniejące już sieci ciepłownicze „Prezydent” i „Barbara” w Chorzowie Starym. W skład sieci, oprócz ciepłociągu, wchodzi dodatkowa infrastruktura ciepłownicza – indywidualne i grupowe wymienniki ciepła, węzły cieplne oraz armatura CO i CWU.
 
– Chorzów posiada duży potencjał w zakresie  przyłączeń do sieci ciepłowniczej zarówno ze względu na zmianę sposobu ogrzewania w ramach likwidacji niskiej emisji jak i rozwój miasta. Szacujemy, że rynek ciepłowniczy, który pozyskaliśmy dzięki zakupowi sieci w Chorzowie Starym  będzie oscylował w granicach 7 MW. Oznacza to, że ciepło sieciowe może trafić dodatkowo do około 3 500 mieszkańców - mówi Jacek Uhryn prezes zarządu TAURON Ciepło
Dzięki przejęciu sieci od Elektrowni Chorzów S.A. TAURON Ciepło powiększył swój majątek ciepłowniczy i obszar działania. TAURON Ciepło jest największym producentem i dostawcą ciepła  w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jednym z największych w Polsce. 

–  Chcemy inwestować w rozwój systemów ciepłowniczych, ponieważ naszym zdaniem ciepło sieciowe jest najlepszym antidotum na niską emisję i smog w miastach. Ciepło sieciowe jest nie tylko wygodniejsze i tańsze niż inne rodzaje ogrzewania ale także bardziej ekologiczne i czyste. - mówi Sławomir Gibała wiceprezes zarządu TAURON Ciepło .
W najbliższej przyszłości spółka zakłada dodatkowe nakłady inwestycyjne na niezbędne prace modernizacyjne zakupionego systemu ciepłowniczego.

Jednym ze sposobów likwidacji niskiej emisji i smogu w miastach jest przyłączenie budynków do systemu ciepłowniczego. TAURON Ciepło planuje przeprowadzenie w najbliższych latach programu likwidacji niskiej emisji na terenie aglomeracji śląskiej, dzięki któremu wartość mocy zamówionej wzrośnie do roku 2020 o 150 MW.  Program zostanie dofinansowany ze środków unijnych przyznawanych przez WFOŚiGW.