TAURON Ciepło: „Targi inwestycji TAURON Ciepło” – spotkanie dla firm wykonawczych

27.09.2017
W związku z uruchomieniem kompleksowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji, TAURON Ciepło organizuje Targi inwestycji dla przedstawicieli firm wykonawczych.
Podczas spotkania, które odbędzie się  28 września br. w Katowicach przy ulicy Siemianowickiej 60, zostanie przedstawiony plan inwestycji przewidzianych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji na lata
2017-2022, a także plan bieżących inwestycji spółki.

W drugiej części spotkania uczestnicy zostaną zaproszeni do odwiedzenia specjalnych stoisk tematycznych, gdzie będzie możliwość dyskusji z opiekunami poszczególnych zagadnień inwestycyjnych na temat najważniejszych problemów i potrzeb wykonawców, a także pogłębienia wiedzy nt. oferty zadań inwestycyjnych TAURON Ciepło. 

 

Targi będą okazją do przedstawienia wzajemnych oczekiwań i możliwości poprawy efektywności współpracy w relacji zamawiający – wykonawca.

 

Z końcem sierpnia br. w Katowicach TAURON Ciepło zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie ośmiu projektów w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji. Łączna wartość środków finansowych przewidzianych na realizację Programu to około 250 milionów złotych z czego wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie ponad 141 milionów złotych.